[Utredningar | Genomförda aktiviteter ]

Genomförda aktiviteter
 Seminarium nov -95
 Uppvaktning Komkom  dec -95
 Allsidig utredning om inlandsvägens betydelse dec -95 jan -96
 Uppvaktning Vägverket i Borlänge jan  -96
 Information och samråd med vägverksregioner och länsstyrelser 1996
 Nutek feb  -96
 Uppvaktning kommunikationsdepartementet jun  -96
 Inlandsting IEF maj -96
 Gemensamt yttrande aug -96
 Symposium sep -96
 Riksdagsmotion  dec  -96
 Uppvaktning vägverket Borlänge mar -97
 Uppvaktning trafikutskottet  nov  -97 
 Gemensamt yttrande dec  -97
 Uppvaktning av landshövdingen i Hallands län jan  -98
 Uppvaktning av landshövdingen i Jönköpings län  feb  -98
 Samarbetsavtal mar -98
 Vägskyltning mar -98
 Inlandsting IEF  maj -98

Utredning om effekter för Näringslivet och            upprustningskostnader 

jun  -99
 Näringsdepartementet jul  -99
 Information till länsstyrelser och vägverksregioner  sep -98
 Vägskyltningsaktiviteter sep-nov 98
 Seminarium nov -98
 Symposium jan  -99
 Uppvaktning landshövdingen S-län apr  -00
 Symposium maj -00 
 Uppvaktning länsstyrelsen i Dalarnas län sep  -00
 Uppvaktning av riksdagsmännen maj  -01
 Uppvaktning av Västra Götalandsregionen sep  -01
 Symposium i Kristinehamn nov  -02
   

Copyright © 2000 Informationsansvarig:Ronnie Lind