[ Kommuner i samverkan | Ändamål | Samarbetsavtal | Verksamhetsberättelse ]

Kommuner i Samverkan för Inlandsvägen Syd

I mitten av 1990-talet togs initiativ till en intresseorganisation för Inlandsvägens södra del genom bildandet av , "Kommuner i Samverkan för Inlandsvägen Syd", som omfattar Mora, Vansbro, Filipstads, Storfors, Kristinehamns, Gullspångs, Mariestads, Skövde, Tidaholms, Mullsjö, Jönköpings, Gislaveds, Hylte och Halmstads kommuner. 

En utlösande faktor var att 1992 års infrastrukturproposition och Vägverkets långtidsplan 1994-2003 inte upptog delar av Inlandsvägens sydliga sträckning såsom en stamväg. Vidare saknades den viktiga länken mellan Johannisholm (Mora) och Kristinehamn liksom insikten att Inlandsvägen i hela sin längd utgör ett samlande stråk för ett nätverk av vägar genom Sveriges inland.

Efter hand har samverkan upprättas med "Inlandskommu- 

nernas ekonomiska förening" (IEF), som består av tjugo kommuner med syfte att främja inlandets utveckling med Inlandsvägen och Inlandsbanan som ryggrad. IEF har i samarbete med regionala och lokala myndigheter gjort ett antal utredningar och sammanställt material för att belysa frågor rörande betydelsen av trafiksystemets upprustning. 
 

 

 

 

 

 Copyright © 2000 Informationsansvarig:Ronnie Lind