[ Kommuner i samverkan | Ändamål | Samarbetsavtal | Verksamhetsberättelse ]

Ändamål

Ändamålet med samarbetet är att aktivt verka för: 
  • god vägstandard och framkomlighet 
    på Inlandsvägen Syd
  • enhetlig vägvisning och väginformation 
  • att ingående delsträckor Rv 26, Lv 185, 
    Rv 48 och Rv 64 får ett vägnummer 
  • att hela vägsträckan Halmstad-Mora klassas som nationell stamväg 
  • att Inlandsvägen Syd får högre prioritet bland Vägverkets investeringarCopyright © 2000 Informationsansvarig:Ronnie Lind