[ Kommuner i samverkan | Ändamål | Samarbetsavtal | Verksamhetsberättelse ]

Samarbetsavtal för Inlandsvägen Syd, 1997-10-28

§ I Syfte

Kommunerna mellan Halmstad och Mora förbinder sig att gemensamt främja förutsättningarna för Inlandsvägen Syd.

§ 2 Arbetssätt

Kommunerna samverkar t ex genom gemensamma yttranden i trafikfrågor, framtagande av erforderliga utredningar och informationsmaterial samt genom gemensamma uppvaktningar hos beslutsfattare i kommunikations- frågor.

§ 3 Arbetsformer

Arbetet leds av en politisk ledningsgrupp om fem personer, en från varje län som utses för tiden 980101-99123 1. Ledningsgruppen svarar för att ett plenarmöte med val ordnas. Ledningsgruppen planerar arbetet och svarar för att kommunerna kallas till minst ett plenarmöte per år. Vid plenarmötet utses ledningsgrupp och ordförande.

Ledningsgruppen biträds av en tjänstemannagrupp om fem personer, en från varje län där sammankallande utses av ledningsgruppen.

§ 4 Ekonomi

Plenarmötet godkänner förslag till täckning av kostnader för arbetet efter förslag av ledningsgruppen. Den kommun som är ordförandekommun svarar jämväl för ekononomisk redovisning och revision. Deltagande kommuner förbinder sig att årligen bidraga med 5.000 kronor per kommun och år till löpande kostnader under avtalstiden.

§ 5 Avtalstid

Föreliggande avtal gäller 980101-9912-31 varefter prövning sker.

§ 6 Berörda kommuner
Filipstads kommun 
Gislaveds kommun 
Gullspångs kommun 
Halmstads kommun 
Hylte kommun 
Jönköpings kommun 
Kristinehamns kommun 
Mariestads kommun 
Mora kommun 
Mullsjö kommun 
Skövde kommun 
Storfors kommun 
Tidaholms kommun 
Vansbro kommun 

Copyright © 2000 Informationsansvarig:Ronnie Lind