För att kunna läsa dokumenten behöver du Acrobat Reader.

Skrivelser

Brev till Näringsdepartementet, 2000-08-21 

Brev till riksdagsledamöter, 2000-09-04  

Brev till VV ang hastighetsbegränsningar, 2001-06-28 

Protokoll

Tjänstemannagruppens möte 2001-01-24  

Ledningsgruppens möte 2001-02-08  

Tjänstemannagruppens möte 2001-03-13  

 Ledningsgruppens möte 2001-03-19  
 Tjänstemannagruppens möte 2001-05-14  
 Tjänstemannagruppens möte 2001-09-06   
 Tjänstemannagruppens möte 2001-11-15  
 Ledningsgruppens möte 2002-01-11  

Tjänstemannagruppens möte 2002-02-11  

 Tjänstemannagruppens möte 2002-05-14  
 Tjänstemannagruppens möte 2002-06-03  
 Tjänstemannagruppens möte 2002-08-27  
 Tjänstemannagruppens möte 2002-10-04  
 Tjänstemannagruppens möte 2003-02-20  
 Ledningsgruppens möte möte 2003-03-11
 Tjänstemannagruppens möte 2003-05-26  
 Ledningsgruppens möte 2003-06-12
 Tjänstemannagruppens möte 2003-09-16
 Ledningsgruppens möte 2003-03-11
 Tjänstemannagruppens möte 2004-10-18
 Tjänstemannagruppens möte 2005-04-13
 Ledningsgruppens möte 2005-05-18
 Ledningsgruppens möte 2005-11-23
 Tjänstemannagruppens möte 2010-01-27
 Ledningsgruppens möte 2010-02-02
 Ledningsgruppens möte 2010-02-11
 Ledningsgruppens möte 2010-04-09
 
 Övrigt
 Plenarmöte i Mariestad 2001-11-01  (prot)
 Plenarmöte i Mariestad 2003-11-10
 Plenarmöte i Skövde 2004-12-09 (prot)
 Plenarmöte i Kristinehamn 2005-11-24 (prot)
 Plenarmöte i Skövde 2010-04-26 (prot)
 Bokslut 2001  
 Bokslut 2002  
 Bokslut 2003
 Verksamhetsberättelse 2006-2010
 Budget 1010
 Uppföljning av åtgärdsplaneringen för 2004-2015.  (Tyréns rapport)
 Uttalande om E20-Rv26
 Väg 26 Olyckor
 Väg 26 Vägbredd, hastighet, karta
 Väg 26 årdygnstrafik, karta
 Väg 26 årsdygnstrafik, fordon, lastbilar, karta
 
Dokumenten ovan är i pdf-format. Du kan se dokumenten i Acrobat Reader. Klicka på PDF-ikonen för att ladda hem Acrobat Reader(PC/Mac).